פרטייך נשמרו ונשלחו בהצלחה. תודה רבה, צוות מודדי השרון.

2