תצ"ר הפקעה לרשות המקומית

//תצ"ר הפקעה לרשות המקומית
תצ"ר הפקעה לרשות המקומית 2019-03-04T13:38:14+02:00

תצ"ר – הפקעה לרשות המקומית

כאשר יש הפקעה לעירייה או למועצה, יש צורך להעביר חלקת דרך או שטח ציבורי לעירייה או למועצה, יש צורך להכין תכנית פרצלציה שבה נוצרות חלקות חדשות, שחלק מהן נרשמות על שם העירייה או המועצה.

גם שיש צורך לאחד מספר חלקות לחלקה גדולה, או לאחד מספר חלקות לחלקה אחת ולחלקן מחדש כדי שישקפו את זכויות הבניה לפי תוכנית בנין עיר (תב"ע) המתייחסת לאותן חלקות יש צורך בהכנת תכנית לצורכי רישום תצ"ר – ע"י מודד מוסמך.

משרד המדידות של חברת מודדי השרון בע"מ עוסק בהכנת תכניות פרצלציה, רה פרצלציה, איחוד וחלוקה מחדש, כולל הפקעה לרשות המקומית עבור משרדי אדריכלים ומתכננים ומלווה את התכנית מתחילתה ועד סופה, כולל אישור בוועדות השונות ועד לאישורה הסופי ע"י המודד המחוזי או מודד מבקר וכולל רישום הפרצלציה בטאבו.

המודד המוסמך איציק בן אבי בראשות הצוות המקצועי של המשרד עובד בצמוד עם עורך דין שרושם את הפרצלציה או בצמוד לאדריכל המתכנן.

לפרטים נוספים חייגו: 077-6707358.

או צרו עימנו קשר בטופס הצור קשר.

צור קשר
 
אנחנו בוואטסאפ!