תיקון סעיף 89 א לחוק התכנון והבניה: שימור עצים

כיום כתנאי לאישור תוכנית יש צורך בהתיחסות לעצים הקיימים על המגרש או החלקה לגביה מוגשת התוכנית.

התיקון דואג לשימור העצים לפי שלושת האפשרויות הבאות:

1. העתקת העץ
2. עקירת העץ
3. שימור העץ

כדי לאשר תוכנית בועדה המקומית או המחוזית, הכוונה לתכנית להיתר בנייה או תוכנית בנין ערים תב"ע בסמכות מקומית או בסמכות ועדה מחוזית הודה דורשת מהמודד לבצע סקר עצים וימדוד מיקום כל "עץ בוגר" גובה קרקע העץ מדידת קוטר הגזע בגובה 1.30 מ' ואיפיון העץ מבחינת סוג העץ :דוגמא עץ זית, אלון וכו.

"עץ בוגר" מוגדר ככל גזע מעל קוטר 10 ס"מ ויותר נחשב כעץ בוגר שנכלל בתכנית סקר העצים שמכין מודד מוסמך, תכנית סקר העצים המוגשת לועדה ערוכה לפי נוהל מבא"ת –נוהל של תקינה אחידה של משרד הפנים להגשת תוכניות בנין ערים ומפות טופוגרפיות.

התוכנית היא על רקע מפה טופוגרפית מצבית שמצויין בו מיקום העצים הקיים ואת התכנון העתידי של העצים – שימור/עקירה/העתקה.

כמו כן בתכנית יש טבלת סקר עצים שבו מצויין פירוט בכל שורה – סוג העץ , הקוטר שלו ,הגובה שלו, ותכנונו העתידי של כל עץ.

חייבים כיום להזמין מדידה של העצים כדי למנוע מצב שבו אחרי תהליך ארוך ומיגע של בקשה להיתר בניה אי אפשר לבנות את המבנה לפי תוכנית בנייה מוקדמת בגלל העצים הקיימים.

לכן יש לתת את הדעת לעצים הבוגרים הנמצאים על שטח התוכנית ולשלב אותם בתוכנית.

לפרטים נוספים חייגו: 077-6707358.

או צרו עימנו קשר בטופס הצור קשר.