כל חלקת קרקע במדינת ישראל צריכה להיות רשומה אצל רשם המקרקעין (טאבו), שם רשומים בעלי הקרקע וייעודה (מגורים, מסחר, חקלאות וכדו'). לעיתים מתעורר הצורך ביצירת חלוקה חדשה של הקרקעות – תהליך הקרוי "פרצלציה". שלושת המקרים הנפוצים בהם נדרשת פרצלציה הם:

  • א. הרישום בטאבו לוקה בחסר – בין אם מדובר בגבולות שאינם ברורים, סתירה או חפיפה בין שני רישומי קרקע, ובין אם כל בעיה בירוקרטית אחרת – ביצוע פרצלציה מסייעת בהגדרת הקרקעות בצורה מדויקת, ומעגנת את גבולותיהם מבחינה חוקית ומשפטית.
  • ב. לעיתים משתנה ייעוד הקרקע עקב תוכניות מתאר עירוניות, ונוצר צורך באיחוד מספר קרקעות וחלוקתם בצורה מעודכנת על פי התוכנית החדשה. במקרים אלה יש לבצע פרצלציה המאחדת את הקרקעות, ולאחר מכן לחלק אותם בהתאם לתוכנית המעודכנת.
  • ג. חלוקה קניינית מבקשת להסדיר את מושג הבעלות המשותפת בקרקע ולעגן את החלוקה בצורה ברורה ברישום הטאבו. דוגמה לחלוקה קניינית היא מצב בו ישנה קרקע משותפת למספר אנשים (יורשים, שותפים וכדו') אשר מעוניינים לפרק את השותפות בצורה מסודרת. במקרה זה עליהם לבצע תהליך פרצלציה ההופך את הקרקע המשותפת למספר חלקות.

תהליך הפרצלציה נחשב לנפוץ בעולם הנדל"ן, והוא קרוי גם "איחוד וחלוקה מחדש". שימו לב שלעיתים קרובות בעלי הקרקע הם הדוחפים לביצוע הליך הפרצלציה, מכיוון שבכך הם מעגנים את גבולות הקרקע שלהם בטאבו, דבר המעלה את ערך הנכס ומונע בעיות משפטיות בעתיד. תהליך הפרצלציה נעשה בניהולו של מודד מוסמך, תחת פיקוחו של המרכז למיפוי ישראל.

מודדי השרון