באופן כללי ניתן לומר שתפקידו של מודד מוסמך הוא להמיר את הממצאים המופיעים בשטח לתצוגה טופוגרפית על גבי מפה. פעולה זו נדמית כפשוטה, אולם לעיתים קרובות היא מורכבת מאד, ודרוש מגוון רחב של כלים מקצועיים בכדי לבצע זאת בצורה מדויקת ואמינה. תוצאות המדידות מועלות על גבי מפה טופוגרפית הקרויה "תשריט" (מהמילה "שרטוט"), והיא עשויה לשמש למגוון רחב של שימושים – בין אם מדובר בשרטוט מגרש כהכנה לפרויקט בנייה ובין אם מדובר ביצירת תשריט עבור נכס קיים – קיימת חשיבות עליונה לדיוק ולהצגה אמינה של הממצאים הקיימים בשטח.

על פי תקנות המדידה, על המודד להזכיר בתשריט את כל הממצאים הנמצאים בתכסית השטח. ממצאים אלה עשויים להיות למשל עמודים, תשתיות, מבנים, עצים, כבישים, מדרכות וכדו'. כמובן שלעיתים קרובות על המודד לכלול בתשריט גם ממצאים שאינם מופיעים בתכסית הנראית לעין כגון תשתיות תת קרקעיות, מרתפים, צינורות ביוב וכדו', בהתאם לפרויקט ובהתאם לדרישות העבודה.

מודדי השרון