עבודתו של מודד מקצועי דורשת אחריות וידע מקצועי נרחב, וההשלכות של פעולותיו עשויות להשפיע על פרויקטים בשווי של מיליוני שקלים. מסיבה זו מסלול ההכשרה של מודד מוסמך נחשב לממושך ואינטנסיבי, והוא מורכב משלושה חלקים:

  • החלק הראשון מורכב מלימודים אקדמאיים באחד ממוסדות ההשכלה הגבוהה המוכרים על ידי המרכז למיפוי. משך הלימודים נע בין 3 ל-4 שנים, במהלכם רוכש התלמיד ידע מקצועי נרחב בתחום הטופוגרפיה, היכרות מעמיקה עם תוכנות השרטוט השונות, ידע משפטי בתחומי מקרקעין, מיסוי, וכדו', והיכרות עם מגוון אמצעי המדידה הקיימים בשוק.
  • החלק השני מורכב מתקופת סטאז' האורכת כשנתיים, במהלכם לומד המודד ליישם את החומר התיאורטי שלמד, ולממש אותו בשטח.
  • בסיום תקופת הלימודים והסטאז' רשאי התלמיד לגשת למבחן הרשמי מטעם המרכז למיפוי ישראל, ולגשת לראיון אישי מעמיק.

במידה והתלמיד עבר את שלושת השלבים הללו בהצלחה, הוא מקבל תעודה רשמית המסמיכה אותו כמודד מוסמך, ומעתה והלאה הוא רשאי לחתום על מסמכים משפטיים, ליצור תשריטים רשמיים ותקניים וכדו'.

מודדי השרון