עולם המדידה הוא רחב ומורכב, והוא עשוי להיות בעל השלכות כספיות משמעותיות עבור אנשים רבים. מסיבה זו, קבעה המדינה מסלול הכשרה מוגדר אשר יסמיך את בעלי המקצוע לבצע את עבודתם בצורה מקצועית ומדויקת. מודד מוסמך במדינת ישראל הוא אדם אשר השלים את לימודיו בתחום הגיאודזיה והמיפוי, ועמד בדרישות ההסמכה לראיון ממשלתי לעסוק במדידות. במהלך הלימודים רוכש המודד ידע טכני במכשירי המיפוי ובטכניקות המיפוי המתקדמות ביותר, הבנה מעמיקה בתחום חוקי המקרקעין ותקנות הרשויות המקומיות השונות, שליטה מלאה בתוכנות שרטוט והדמיה, היכרות עם תהליך הבנייה לכל אורכו ועוד.

תהליך ההסמכה הוא ארוך ומפרך, והוא כולל לפחות 3 שנים של לימודים אינטנסיביים, שנתיים סטאז', ולאחר מכן מבחן ממשלתי וראיון מטעם המרכז למיפוי ישראל. בתום תהליך ההכשרה מוסמך המודד לבצע מגוון רחב של פעולות כגון:

  • מדידת מבנה לצורך תשלום ארנונה.
  • העברת מבנה הדירה לתשריט לצורך שיפוץ.
  • מדידת דירה או נכס לקראת מכירה.
  • מדידת מגרש לקראת חלוקה.
  • מדידת מגרש לצורך בנייה או הקמת תשתיות.
  • יישוב סכסוכי שכנים בכל הנוגע לגבולות הקרקע.

כמובן שישנם עוד מקרים רבים בהם מעורבת עבודתו של מודד מוסמך, והבאנו טעימה קטנה מתוך עולם מגוון זה. שרטוט מדויק אשר בוצע על ידי מודד מוסמך מקבל משקל רב בעיני רשויות החוק והשלטון, והוא נחשב לראיה אמינה ומדויקת בכל הנוגע לדיונים משפטיים.

מודדי השרון