בתים משותפים

כמעט כל אחד מאיתנו גר בתקופה מסויימת בחיים בדירה בבית משותף, וחלק מחיי היום יום הם סיטואציות הקורות כתוצאה מהחיים עם שכנים בבית המשותף, סיטואציות שאם נדע את היסודות והמאפיינים של הבית המשותף נוכל להיעזר בהן לפתור בעיות יומיומות.

א. הבית המשותף – נוצר ע"י חקיקה מיוחדת שמצד אחד מאפשרת רישום ניפרד של הפרט – זכות בדירה – נותן ביטוי חוקי של בעל הזכות בדירה עצמה

ומצד שני – מסדירה את היחסים בין הכלל – בין בעלי הדירות בבית המשותף

ב.הגדרות מושגי יסוד

*סעיף 52 לחוק המקרקעין מגדיר מושגי יסוד כגון בית, דירה, בית משותף… גם הפסיקה שניתנה בענין, כמו בעא 402/80 "אתגר" הקלוב הישראלי נגד מ.ב.א החזקות ונכסים בע"מ לה 3  עמ' 309 קובעת כי –

1."דירה " צריכה להיות  אזור בנוי ולא שטח רצפה פתוח

2."דירה"צריכה להיות יחידה שלמה וניפרדת

3.יחידה בעלת קיום עצמאי לצורך מוגדר – מגורים וכו

4."צורך אחר " לא יכול להיות אותו צורך שנכלל במטרות הרכוש המשותף כמו חדר בקרה,הסקה וכו.

מהי הצמדה ?כאשר מוציאים חלק מהרכוש המשותף ומצמידים אותו לדירה מסויימת.

* מהו – הרכוש המשותף מוגדר בסעיף 77 לחוק המקרקעין והוא בשימוש כל דיירי הבית,כל מה שלא מוגדר כדירה ולא כהצמדה מוגדר כרכוש משותף.

לדוגמא – חשוב לבדוק אם מחסן או חניה שקונים הם רכוש משותף שאז לא ירשמו כהצמדה לדירה או לחנות שקונים, או אם הם רשומים כהצמדה לדירה או לבית.

ג.מסמכי הבית המשותף

התקנון מסדיר את היחסים בין בעלי דירות בבית משותף –

בית משותף מתנהל לפי התקנון המצוי – סעיף 61 לחוק המסדיר את הזכויות והחובות של בעלי הדירות

אולם לפי סעיף 62 לחוק הדיירים יכולים לשנות את ההוראות של התקנון המצוי ברוב של 2/3 של בעלי הדירות שהרכוש המשותף צמוד לדירה שלהם.

1.תקנון מוסכם

כשאין  תקנון מוסכם – חלה התוספת שבחוק "תקנון מצוי"אבל גם כאשר יש תקנון מוסכם ניתן להשלים את התקנון המוסכם ולהחיל את הוראות התקנון המצוי סעיף 64 לחוק.

התקנון המוסכם הוא בעצם מסמך המסדיר את היחסים בין בעלי הדירות בבית משותף, את הזכויות והחובות ביניהים  בלי שהדבר יאפשר להטיל חובות או תשלומים שלא פורשו לחוק אלא בהסכמתם, או להוציא חלקים מהרכוש המשותף ולהצמיד לדירה מסויימת אלא בהסכמת כל בעלי הדירות

  1. תיקון רישום בית משותף – סעיף 62 א 1 לחוק קובע כי ניתן להעביר הצמדה מדירה לדירה גם ללא הסכמת בעלי הדירות האחרים ובלבד שהתקיימו הוראות סעיף 145 לחוק – כלומר ניתנה הזדמנות לכל בעל דירה או זכות בדירה שלא הגיש את הבקשה להעברת ההצמדה לטעון טענותיו וניתנה לו הודעה מוקדמת על הבקשה.

דוגמא – שכן רוצה לקנות חניה נוספת ולרושם אותה על שמו –יש צורך בתיקון הרישום.

אדם שבנה תוספת בנייה בהיתר בניה-ורוצה להגדיל את השטח הרשום בלשכת רישום המקרקעין- יש להגיש בקשה לתיקון הרישום.

לפרטים נוספים חייגו: 077-6707358.

או צרו עימנו קשר בטופס הצור קשר.