מודד מוסמך מעורב במגוון רחב של תהליכים ותחומים, כאשר המרכזי שבהם הוא תחום הבנייה. להלן נציג רשימה חלקית של תפקידיו העיקריים של מודד מוסמך:

מדידת מגרשים

בכל תהליך בנייה או פריסת תשתיות יש לבצע מדידת מגרש, בכדי לקבל מפה טופוגרפית בסיסית של שטח הקרקע והסביבה. על גבי תוכנית זו ניתן להוסיף את התוכנית האדריכלית או ההנדסית, ולעבור לשלבי התכנון המתקדמים. מדידת מגרשים לצורך בנייה נעשית הן בבנייה העירונית והן בבנייה הפרטית.

מדידת דירה למטרת שיפוצים

כאשר בעל הדירה מעוניין לבצע שיפוץ או שינוי מסוים במבנה הדירה, עליו להציג את תוכניות המבנה הקיימות. במידה ותוכניות המבנה המקוריות אינן קיימות, או שהן אינן מעודכנות, ניתן להזמין מודד מוסמך אשר ייצור מחדש את תוכנית המבנה. תוכנית זו כוללת בתוכה את מבנה הדירה, עובי הקירות, מיקומי התשתיות ויציאות החשמל, גובה הגג והתקרה וכדו'.

מדידת נכס לשם חלוקה

במידה ושני שותפים מעוניינים לפרק את השותפות ביניהם ולחלק את הנכס בצורה שווה, ניתן להזמין מודד מוסמך על מנת לעגן את החלוקה בצורה מדויקת וברורה. בין אם מדובר במגרש קרקע, מבנה גדול או כל נכס נדל"ני – מודד מוסמך יבצע את החלוקה בצורה המדויקת והמקצועית ביותר, ויוודא ששני הצדדים מקבלים את חלקם בצורה מלאה.

מדידת מבנה לתשלומי ארנונה

לעיתים נתוני המבנה המופיעים בעיריות וברשויות המקומיות אינם תואמים בצורה מלאה את נתוני המבנה הקיימים בשטח. כתוצאה מכך דיירים רבים משלמים תשלומי ארנונה מוגדלים, שלא על פי שטח הנכס. במקרים אלה ניתן להזמין מודד מוסמך אשר יבצע מדידה מדויקת של שטח הנכס, בהתאמה עם תקנות הארנונה של הרשות המקומית הספציפית שלכם. את סיכום המדידות ניתן להציג לרשות המקומית, ובכך להוכיח את שטח הנכס האמיתי.

חתימה על תוכנית לרישום משפטית

במקרים רבים מתעורר הצורך ביצירת תוכנית טופוגרפית לצרכים משפטיים. בין אם מדובר בתשריט בית משותף, תשריט זיקות הנאה, תשריט הסכם שיתופי או תהליך פרצלציה – בכל המקרים הללו יש צורך במיפוי טופוגרפי מדויק, אשר יקבל תוקף משפטי.

מודדי השרון